Bæredygtighed hos HomeroomFor os hos Homeroom er bæredygtighed vigtigt. Vi ønsker, at du som kunde skal kunne være stolt over dit hjem. Ikke bare over hvordan det ser ud, men også over hvordan det påvirker vores planet. Det er det, vores arbejde med bæredygtighed handler om. Vi vil gerne hjælpe dig med at træffe gode valg, og vi arbejder konstant på at forbedre alt fra materialer i produkterne, transporter, emballage og for at hjælpe vores kunder med passe bedst muligt på deres produkter.

Det mest bæredygtige for vores planet er, at du som kunde køber produkter, du virkelig kan lide, og som du vil beholde i lang tid! Og hvis vi vender det rundt, er det værste, du kan gøre at købe et produkt, der ikke opfylder sin funktion, såsom god søvn, god siddekomfort, afslapning eller inspiration.

Pas på dine produkter. Følg vores plejetips, så du kan beholde dit produkt i lang tid. Visse produkter, såsom træmøbler, kræver lidt ekstra omsorg. Brug det rigtige plejeprodukt på den rigtige måde. Er du usikker, må du gerne kontakte os, så hjælper vi dig!


Bæredygtighedsmærkede produkter


Vi ønsker at tilbyde vores kunder et stort udvalg af bæredygtige produkter, som er bedre for mennesker og miljø. Vi arbejder for at øge andelen af bæredygtige produkter fra alle vores leverandører. Forskellige certificeringer har forskellige krav. Men fælles for alle er, at produkterne skal inspiceres, kontrolleres og opfylde de vilkår, som er den del af den enkelte certificering. Du finder den mærkning og/eller certificering, et produkt opfylder i produktinformationen på vores hjemmeside, samt på produktet, når du har modtaget det. Nedenfor kan du læse mere om vores bæredygtighedsmærkninger.

Better cotton

Better cottonHomeroom er stolt medlem af Better Cotton. Better Cotton er en nonprofitorganisation, der arbejder for at forbedre den globale bomuldsproduktion. Dette ved at lære bomuldsbønderne mere bæredygtige metoder.
Better Cotton udbreder retningslinjer for mere bæredygtig og ressourceeffektiv bomuldsproduktion, hvor vand- og kemikalieforbruget reduceres, bomuldsudbyttet øges og arbejdsforholdene forbedres.
Better Cotton er fremskaffet via et system med massebalance og kan ikke fysisk spores til slutprodukter. Besøg bettercotton.org/learnmore for mere information.

Homeroom er forpligtet til at indkøbe 100 % af vores bomuld som mere bæredygtig bomuld inden 2023. Mere bæredygtig bomuld omfatter Better Cotton, genindvundet bomuld og økologisk bomuld.


Økologisk tekstil


GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS - Global Organic Textil StandardEr en international økologisk mærkning til tøj og tekstiler, som opfylder både sociale og miljømæssige krav. Standardens krav tager hensyn til hele produktionskæden fra råvare til færdigt produkt, fra dyrkning, plukning, forberedelse til fremstilling af selve tøjet. Et tekstilprodukt skal bestå af minimum 70% økologiske fiberråvarer for at kunne opnå GOTS-mærkningen.


GOTS har 2 forskellige Klasseificeringer:

Klasse 1: Et produkt skal bestå af minimum 95% certificeret økologisk fiber for at kunne anvende GOTS-mærket. De øvrige 5% kan være ikke-økologiske natur- eller syntetfibre.

Klasse 2: Til produkter med 70-95% økologisk fiber anvendes en anden variant, hvor det økologiske indhold skal angives i procent.
OCS – Organic Content Standard

OCS – Organic Content StandardEr en mærkning til økologisk tekstilmateriale. Standarden bekræfter økologisk indhold og mængden af økologisk materiale i slutproduktet ved at spore og kontrollere processer og oprindelse. OCS indeholder, i modsætning til GOTS, ingen krav vedrørende kemikalierestriktioner, miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter eller overholdelse af lovkrav, men udelukkende at et produkt består af økologisk dyrket fibermateriale.


OCS har 2 forskellige klassificeringer:

Klasse 1: OCS 100 garanterer 100% økologiske materialer i et produkt.

Klasse 2: OCS Blended garanterer 5-95% økologiske materialer.


Genindvundet tekstil


GRS – Global Recycling Standard

GRS – Global Recycling StandardEr en international mærkning til sporing af minimum 50% genindvundet tekstilmateriale i et slutprodukt. Standarden tager hensyn til hele kæden og omfatter hele produktet eller stoffet fra råmateriale til det færdige produkt.
Den sikrer, at materialet indeholder genindvundne dele, og omfatter også miljømæssige faktorer, kemikalierestriktioner og sociale aspekter


GRS har 2 forskellige certificeringer:

Klasse 1: Kun produkter som består af minimum 50% genindvundet materiale må mærkes med GRS. Hvis et produkt ikke består af 100% GRS-certificeret indhold, skal dette fremgå tydeligt.

Klasse 2: Produkter med flere forskellige typer genindvundet materiale skal deklarere dette i angivet procentdel for hver enkelt materialetype.
RCS – Recycling Claim Standard

RCS – Recycling Claim StandardEr en mærkning til sporbarhed af genindvundet tekstilmateriale. RCS har ingen krav vedrørende miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter, sikkerhedsrelaterede spørgsmål og lovgivning. RCS dækker produkter som består af 5-100% genindvundet materiale.


RCS har 2 forskellige klassificeringer:

Klasse 1: RCS 100 garanterer 100% genindvundne materialer i et produkt.

Klasse 2: RCS Blended garanterer 5-95% genindvundne materialer.


Miljømærkninger
EU Ecolabel

EU EcolabelEr EU's Nr. 66/2010 officielle miljømærkning som tager hensyn til produktets miljøbelastning ud fra hele dets levetid fra råvare til affald. Produktet skal opfylde høje krav i forhold til miljø, funktion og kvalitet for at blive EU Ecolabel-certificeret. Et produkt som er EU Ecolabel-certificeret garanterer begrænset anvendelse af sundheds- og miljøskadelige emner samt reduceret vand- og luftforurening i produktionen.
Svanen

SvanenEr en miljømærkning som tager hensyn til miljøbevidste valg. Tekstiler som er Svanemærket er fremstillet med så lav miljøpåvirkning som muligt i alle led af i produktionen, fra råvare til færdigt produkt. Svanen er også en garanti for at produktionen og produktet opfylder skrappe krav mht. miljø, sundhed og kvalitet. Dette kontrolleres af en uafhængig tredjepart.
FSC – Forest Stewardship Council

FSC-certificeret træTræ er et vedvarende naturmateriale. Homeroom arbejder med FSC®-certificeret træ, som garanterer at træfibrene kommer fra et ansvarligt skovbrug. På den måde sikrer vi os, at materialet ikke kommer fra ulovlig træfældning eller skovhugst uden hensyn til de sociale og legale aspekter. Alle træprodukter følger EU's tømmerforordning for lovligt fældet træ.
European Flax

European FlaxEr en premium-mærkning for hør af høj kvalitet. Produkter som er mærket med European Flax garanterer at hørmaterialet er dyrket under hensyntagen til miljøet ud fra følgende: ingen kunstvanding, ingen genmodificerede afgrøder og ingen spild. Det samme er gældende for Cradle to Cradle-certificering.


For at opnå European Flax-mærkningen skal et produkt bestå af 100% European Flax-certificeret hør. Det færdige produkt skal bestå af en materialesammensætning af 100% hør eller minimum 50% hørblanding. Blanding med øvrige fibre kan bestå af maks. 50% af den samlede materialesammensætning, dog må den ikke bestå af ucertificeret hør.


Kravet for at kunne mærke produktet med European Flax er at produktet og leverandøren er certificeret og garanterer sporbarhed i hele produktionsprocessen fra plante til fiber.
OEKO-TEX Standard 100®

OEKO-TEX Standard 100®Er et test - og certifieringssystem for tekstil i alle produktionsled. Oeko-Tex undersøger, om produkterne indeholder sundhedsskadelige stoffer som er reguleret inden for EU's REACH kandidatliste over forbudte stoffer. Oeko-Tex er en humanøkologisk mærkning. Oeko-Tex har 4 klassificeringer baseret på test i forhold til tekstilernes anvendelsesområde. Jo mere hudkontakt og følsom hud, jo højere er de humanøkologiske krav der skal opfyldes. Klasse 1 testes kun i henhold til de strengeste krav:


OEKO-TEX Standard 100® har 4 forskellige klassificeringer:

Klasse 1: Testes på tekstiler og tekstilt legetøj til børn op til 3 år, herunder undertøj, sparkedragter, sengetøj og -udstyr, legetøj i tekstil m.m.

Klasse 2: Testes på tekstiler, som kommer i direkte kontakt med huden med en stor del af overfladen, herunder undertøj, sengetøj, håndklæder, skjorter, bluser, strømper m.m.

Klasse 3: Testes på tekstiler hvor overfladen ikke eller kun i mindre grad kommer i kontakt med huden, eksempelvis jakker, frakker, mellemlag eller lignende.

Klasse 4: Testes på indretnings- og dekorationsmaterialer, f.eks. duge, gardiner, møbelstof, madrasser m.m.*Oeko-Tex Standard 100® er en humantoksikologisk mærkning og klassificeres ikke under A Better Choice.Sikre produkter


KemikalierHomeroom stiller høje krav og restriktioner til kemikalier, som alle vores leverandører skal følge. Det vigtigste for os er, at mennesker og miljøet har det godt, og derfor skal vi vide, hvilke kemikalier der bruges, og hvilken effekt de har.

Homeroom stiller høje krav til kemikalier, og vi holder os løbende opdateret om gældende lovgivning, herunder EU's kemikalielovgivning REACH. Det er vigtigt for os at vide, hvilke kemikalier der anvendes og hvilke effekter disse har på mennesker og miljøet. Vi har en kemikaliepolitik med krav og restriktioner, som alle vores leverandører forpligter sig til at følge. Vi er konsekvente og agerer ens på alle vores markeder. Ingen produkter sendes i handlen, med mindre de er godkendt i en kemikalietest.

Homeroom forsøger at begrænse produkter, som indeholder antibakterielle stoffer, PVC, brandhæmmende midler og perfluorerede stoffer. Vi arbejder aktivt med at udfase dem af vores sortiment.Børnesikkerhed


Hos Homeroom arbejder vi konstant med at sikre børnesikkerheden i vores produkter. Alle produkter ska være sikre, så børn ikke kommer til skade ved brug. Alt legetøj er CE-mærket, hvor dette er påkrævet i henhold til EU's standarder for legetøj.


Bæredygtig transport


Det er affgørende for fremtidige generationer, at vi passer på miljøet. Derfor arbejder vi hos Homeroom konstant med at minimere vores miljøpåvirkning.Mål: Klimaneutrale transporter


En af de største effekter når vi ser på CO2-udslip, er i forbindelse med transporten af vores produkter fra leverandører til lager og videre til vores kunder. Vi stræber efter at arbejde mere proaktivt med vores transportører for at effektivisere og reducere udslippet.

I dag kan vi tilbyde fossilfri levering i nogle få byer, men flere byer vil blive tilføjet!

Parallelt med at reducere vores faktiske emissioner og kunne tilbyde vores kunder fossilfri levering, har vi kompenseret klimaet for 100% af emissionerne fra vores transport siden 2019. Klimakompensationen sker i et CDM- og Gold Standard-certificeret vindenergiprojekt i Kina - CECIC HKC DANJINGHE WIND FARM PROJECT - via Tricorona. Ved klimakompensation bidrager vi til reducerede CO2-udslip i Kina, hvor en stor del af vores produktion finder sted.


KlimakompensationCDM

Clean Development Mechanism


Er FN's egen certificering og opfylder Kyoto-protokollens kriterier for løbende at fastsætte, hvor stor klimafordelen er. CDM-projekter er ofte investeringer i vedvarende energi, og projektet bidrager til en bæredygtig udvikling i gennemførelseslandet og giver positive effekter både miljømæssigt og økonomisk såvel som socialt.

Gold Standard

Gold Standard


Er en global nonprofit-fond, der blev grundlagt i 2003 af blandt andre WWF International og Greenpeace International. Det er den eneste certificeringsstandard, som er godkendt og betroet af mere end 80 internationale miljøorganisationer. Gold Standard er et kvalitetsstempel til klimakompensationsprojekter og har strenge forholdsregler og krav til socialt ansvar samt bæredygtig udvikling for klimakompensation.