Politik om personoplysninger (homeroom)


Ellos Group Sweden AB, virk. nr. 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige ("Homeroom") behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, som dataansvarlig.
Udtrykkene "vi, vores og os" nedenfor henviser til Homeroom.
1. Databeskyttelsesrådgiver

Homeroom har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er blandt andet at overvåge, om Homeroom' behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via dpo@ellosgroup.se
2. Hvilke personoplysninger behandles


De opplysninger som behandles er personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi får om deg fra tredjeparter.


Personoplysninger, som du giver os

Når du gennemfører et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer en brugerkonto, tegner en forsikring, anvender tjenesterne på vores hjemmeside, vores sociale medier eller når du gør dine rettigheder gældende i henhold til forbrugerlovgivningen, giver du personoplysninger til os. De personoplysninger, som du giver til os, og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, din adresse, dit mobil- og telefonnummer samt din e-mailadresse.
Personoplysninger, som vi indsamler fra dig

Når du gennemfører et køb hos Homeroom, når du kontakter os og når du bruger vores hjemmeside, din brugerkonto eller sociale medier (Facebook, Instagram og TikTok), indsamler vi personoplysninger om dig. Det er oplysninger om dit navn, din fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, kundeoplysninger, IP-adresse, operativsystem, information om den hard- og software, du anvender, browserindstillinger, tidszone, data indsamlet fra cookies, oplysninger relateret til din kontakt med os som f.eks. optagede lydfiler, oplysninger om dine internetvaner (såsom geografisk placering, sessionstid, hvilke eksterne sider, du tidligere har besøgt, hvilke sider og sociale netværk du besøger hos os, dine interesser samt information om din øvrige anvendelse af vores tjenester og produkter), søge- og købshistorik, ordrenummer, hvilke varer, du har kigget på eller lagt i indkøbskurven, betalingsmåde og kontosaldo, og om du har købt din vare på kredit, betalingsoplysninger samt din aktivitet på vores sider, sociale netværk og på vores hjemmeside.
Personoplysninger, som vi får fra tredjepart

Homeroom kan modtage e-mails og anden korrespondance, der indeholder personoplysninger om tredjeparter og Homeroom behandler derfor også disse personoplysninger. Om nødvendigt vil Homeroom informere dig som tredjepart om behandlingen.
3. Hvorfor og i henhold til hvilket juridisk grundlag behandler vi dine personoplysninger?
Kundeservice og administration af kundeforhold

Vi behandler navn, mobil- og telefonnummer, e-mailadresse, købshistorik, ordrenummer, betalingsoplysninger og optagede lydfiler af din kontakt med os for at kunne yde en god kundeservice samt for at administrere vores kundeforhold med dig. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for vores opfyldelse af vores aftale med dig eller for at vi kan gribe ind, før en sådan aftale er indgået, eller vores legitime interesse i at yde en god service, hvis du ikke er kunde hos os. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til disse formål går forud for din eventuelle interesse i at beskytte dit privatliv.Såfremt du ikke giver ovennævnte personoplysninger, kan vi ikke levere vores produkter til dig eller på anden måde overholde vores forpligtelser over for dig.
Kreditgivning

Vi behandler oplysninger om dig og dit køb for at gøre det muligt for dig at foretage køb på kredit. I den anledning behandler vi dit kundenummer, din købshistorik, kreditoplysninger som f.eks. din bevilligede kredit. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for vores opfyldelse af aftalen med dig.
Markedsføring

Vi behandler navn, mobil- og telefonnumre, e-mailadresse, din aktivitet på vores sider, købshistorik, ordrenummer, data indsamlet fra cookies og oplysninger om din anvendelse af sociale medier for at kunne sende nyhedsbreve og kampagnetilbud samt påmindelser om varer, der stadig ligger i din indkøbskurv til dig via e-mail, sms, push-meddelelser eller brev. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, når vi sender nyhedsbreve til dig, er dit samtykke, som vi enten indhenter, når du registrerer dig som bruger hos Homeroom eller i forbindelse med dit køb af produkt(er) fra vores sortiment. Du giver dit samtykke ved aktivt at afkrydse et eller flere afkrydsningsfelter på vores hjemmeside. På samme måde kan du tilbagekalde dit samtykke ved at fjerne krydserne i afkrydsningsfelterne på vores hjemmeside. Når vi behandler dine personoplysninger for at sende push-meddelelser med markedsføring til dig, er det juridiske grundlag samtykke. Du giver dit samtykke ved at aktivere push-meddelelser på din mobiltelefon og tilbagekalder dit samtykke ved at deaktivere push-meddelelser i din mobiltelefon. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, når vi sender kampagnetilbud og påmindelser om varer, der ligger i din indkøbskurv til dig, er en interesseafvejning. Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at kunne markedsføre vores produkter. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til det aktuelle formål går forud for din eventuelle interesse i at beskytte dit privatliv.
Automatiske afgørelser og profilering

For at kunne udvikle vores produkter, tjenester og tilbud til dig, indsamler og analyserer vi automatisk oplysninger om dig. Oplysningerne kan være dit navn, din fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, kundeoplysninger, IP-adresse, operativsystem, oplysninger om den hardware og software du bruger, webbrowserindstillinger, tidszone, oplysninger relateret til din kontakt med os, oplysninger om dine internetvaner, søge- og købshistorik, ordrenummer, hvilke varer du har kigget på eller tilføjet til din indkøbskurv, betalingsmetode og kontosaldo, og om du har købt din vare på kredit samt din øvrige aktivitet på vores sider, data indsamlet fra cookies, sociale medier og vores webside. Baseret på resultatet af denne analyse af din brugeradfærd (såkaldt profilering) giver vi dig efterfølgende automatisk tilpasset information i form af annoncer og tilbud på vores webside, som vi tror du vil opfatte som interessante og relevante. Der er på nuværende tidspunkt ingen handlinger omhandlende automatiske afgørelser eller profilering, der i væsentlig grad vil påvirke dig, hverken juridisk eller på anden vis. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at kunne udvikle vores forretning og så vidt muligt ikke at forstyrre dig unødigt og for at forsyne dig med materialer, invitationer og tilbud, der matcher dine ønsker og behov. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til det aktuelle formål går forud for din eventuelle interesse i at beskytte dit privatliv.
Statistik

Vi behandler dit kundenummer og andre referencenumre for at lave statistiske opgørelser. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at føre statistikker og derigennem udvikle vores forretning. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til dette formål går forud for din eventuelle interesse i at beskytte dit privatliv.
Behandling af klager, returneringer mv.

Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnumre, e-mailadresse og købshistorik for at kunne håndtere din eventuelle anmodning om at returnere produkter eller gøre dine rettigheder som forbruger til at fremsætte krav som følge af fejl og forsinkelse gældende. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for vores opfyldelse af de juridiske forpligtelser, som vi har i henhold til forbrugerlovgivningen.
Regnskabsmæssige formål

Vi behandler oplysninger om den transaktion, som finder sted mellem dig og Homeroom, til regnskabsmæssige formål. Vi behandler oplysninger om købet, navn, adresse, mobil- og telefonnumre og e-mailadresse. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for opfyldelse af vores juridiske forpligtelser.
4. Hvem videregiver vi personoplysninger til, og hvor bliver disse behandlet geografisk?

Dine personoplysninger kan blive videregivet til og behandlet af virksomheder, der indgår i Ellos Group-koncernen.

Homeroom kan også videregive dine personoplysninger til tredjepart. Eksempler på tredjeparter, som vi kan videregive dine personoplysninger til, omfatter speditører i forbindelse med levering af varer, mediebureauer til distribution af nyhedsbreve, samarbejdspartnere til markedsføring, kreditoplysnings- eller inkassobureauer til kreditoplysningskontrol og advokatfirmaer til behandling af juridiske spørgsmål i vores virksomhed. Hvis du foretager et køb på kredit, kan vi også videregive dine personoplysninger til Resurs Bank AB. Alle disse aktører er selvstændigt ansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger.

Homeroom kan videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere og forretningspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere. Vi har en aftale med vores databehandlere, som sikrer, at de behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger og vores instruktioner.

Homeroom kan videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, at Homeroom videregiver sådanne personoplysninger. Homeroom kan også videregive dine personoplysninger for at muliggøre fusion, erhvervelse eller salg af alle eller dele af Homeroom' aktiver.

Homeroom behandler som hovedregel kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. Hvis personoplysninger behandles uden for EU og EØS, sørger vi for, at dine data beskyttes på samme måde, som hvis de var blevet behandlet inden for EU/EØS ved hjælp af standardkontraktbestemmelser, som vi har indgået med disse aktører eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger. Du finder en kopi af standardkontraktbestemmelserne her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
5. Hvor længe behandler vi personoplysninger?


Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe behandlingen er nødvendig til opfyldelse af de formål, som oplysningerne er givet eller indsamlet til. De samme personoplysninger kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at personoplysninger, der er fjernet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet, fortsat kan opbevares i et andet system til andre formål, hvortil personoplysningerne er nødvendige til opfyldelse af formålet.

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med kundeservice og til administration af dit kundeforhold, behandles i den tid, der er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig, eller så længe vi har en legitim interesse i behandlingen af personoplysningerne. Optagede samtaler med dig behandles i tre måneder.

Personoplysninger, som vi behandler for at muliggøre kreditgivning, behandles kun i den tid, der er nødvendig, for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Personoplysninger, som vi behandler til brug for markedsføring i form af nyhedsbreve og push-meddelelser, behandles, indtil du trækker dit samtykke tilbage, afmelder dig, eller på anden måde beder os om ikke længere at kontakte dig. I forbindelse hermed vil vi også i videst muligt omfang slette de personoplysninger, vi behandler om dig, der er relaterede til automatiske afgørelser og/eller profilering. Personoplysninger, som vi behandler til anden markedsføring end nyhedsbreve og push-meddelelser, behandles i løbet af kundeforholdet og et år derefter.

Personoplysninger, som vi behandler for at føre statistikker, behandles, indtil det aktuelle regnskabsmateriale slettes, mere konkret i syv år.

Personoplysninger, som vi behandler for at opfylde vores juridiske forpligtelser over for dig, f.eks. for at opfylde forpligtelser vedrørende garanti, reklamation eller fortrydelsesret, vil blive behandlet i den periode, hvor vi i henhold til lovgivningen har disse juridiske forpligtelser.

Personoplysninger, som vi behandler til regnskabsmæssige formål, behandles i syv år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Dine personoplysninger kan blive gemt længere end nævnt ovenfor, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde lovkrav, forordninger eller myndighedsbeslutninger.


6. Dine rettigheder


Når vi behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder i henhold til lovgivningen. Bemærk, at håndhævelse af rettighederne er underlagt visse krav og betingelser i loven (EU’s databeskyttelsesforordning).


Ret til indsigt, adgang, rettelse, sletning, begrænsning osv.

Du har ret til vederlagsfrit at anmode om skriftlig information om, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan til enhver tid anmode om rettelse af forkerte oplysninger, og du kan også have ret til at anmode os om at slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig samt at få en kopi af dine personoplysninger.

Du kan også have ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis du f.eks. har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du har anmodet om berigtigelse og ønsker at begrænse vores brug af dine personoplysninger, imens vi kontrollerer, om personoplysningerne er korrekte.

Hvis du ikke har noget grundlag for din anmodning, eller hvis din anmodning er urimelig, hvis du f.eks. ofte anmoder om indsigt eller sletning af data med korte intervaller, har vi ret til at afvise din anmodning eller alternativt opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostningerne forbundet med din anmodning.
Ret til dataportabilitet

Du kan have ret til at få udleveret personoplysninger, der vedrører dig og som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.
Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser. Vi vil derefter ikke længere være berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis personoplysningerne behandles, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsførings- eller profileringsformål. Vi ophører efterfølgende med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål samt sletter dine personoplysninger, forudsat at vi ikke behøver at fortsætte behandlingen af disse personoplysninger for at opfylde andre formål i overensstemmelse med nærværende politik om personoplysninger.


Ret til at indgive klage

Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via vores kontaktoplysninger i pkt. 7 nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Hvis din klage kun vedrører en virksomhed i en anden EU-medlemsstat, har du ret til at indsende din klage til den relevante datatilsynsmyndighed i det pågældende land.
7. KONTAKT OS


Du kan kontakte os på følgende måder:
- via e-mail: customerservice@homeroom.dk
- via telefon 70 602 060
- via brev til Ellos Group Sweden AB, Box 961, 501 10 Borås, Sweden